Etični kodeks ŽENSKEGA ODBOJKARSKEGA KLUBA PUCONCI

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Etični kodeks ŽOK PUCONCI je kodeks obnašanja in ravnanja, ki postavlja standarde vedenja, poudarja skupne vrednote, nudi nevtralni okvir za reševanje konfliktov in je hkrati podlaga za izključitev tistega, ki se zapisanih načel ne drži, jih ne spoštuje. Etični kodeks je namenjen spodbujanju moralne in etične drže članov, ter urejanju odnosov med njimi. K članom poleg odbojkaric, prištevamo tudi njihove skrbnike oz. zakonite zastopnike, funkcionarje kluba, trenerje in strokovno osebje.

Etični kodeks vsebuje temeljna načela, ki opredeljujejo vedenje članov v odnosu do drugih športnih ekip, navijačev, pokroviteljev in širšega družbenega okolja. Opredeljuje tudi odnos do dela in delovnega okolja, osebne in skupne moralne norme, običaje in rituale.

2. NAČELA ETIČNEGA KODEKSA

Načela etičnega kodeksa izhajajo FAIR PLAY-a, ki je sinonim za splošne moralne norme in humanost v odnosih v vseh dejavnostih, ne samo v športu. Z namenom zagotavljanja zdrave sredine in omogočanja pogojev za otrokov nemoten in ravnotežen razvoj, podpiramo načela Zavoda za fair play in strpnost v športu.

NAČELA ZA ŠPORTNIKE

 1. Sodelujem, ker uživam v športu in vem, da zmaga ni vse!
 2. Odbojka je moja ljubezen, vendar se zavedam, da je na prvem mestu izobrazba!
 3. Spoštujem svoje tekmece, saj brez njih ni športa!
 4. Igram v skladu s pravili igre in v duhu fair playa!
 5. S svojimi dejanji ne ogrožam tekmecev!
 6. Tekmujem po svojih najboljših močeh!
 7. Dostojno se obnašam tako ob zmagi kot ob porazu!
 8. Spoštujem odločitve trenerjev, sodnikov in organizatorjev!
 9. Obsojam uporabo nedovoljenih poživil!
 10. Varujem čisto in naravno okolje!
 11. Trudim se po svojih najboljših močeh!
 12. Vedno igram po pravilih!
 13. Posebej gojim in spoštujem prijateljstvo z svojimi soigralkami !
 14. Posebej spoštujem vse starejše in dolgoletne igralke kluba !
 15. Izogibam se prepiru !
 16. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 17. Priznam svoje napake!
 18. Pazim kako se izražam!
 19. Po zmagi ali porazu se rokujem s tekmecem!
 20. Zabavam se – šport je igra!
 21. Športniki smo prijatelji!
 22. Širim ideje fair playa tudi na drugih področjih svojega življenja.

NAČELA ZA TRENERJE

 1. Imam spoštljiv in nepristranski odnos do vseh otrok.
 2. S svojim ravnanjem na treningih, na tekmah in izven igrišča sem otrokom vzor.
 3. Vedno poskušam ohraniti nadzor nad samim seboj in svojimi ravnanji.
 4. Pedagoška načela postavljam pred ali najmanj ob rezultatsko uspešnost!
 5. Pri načrtovanju tekem in treningov upoštevam, da imajo vsi športniki tudi druge interese in obveznosti.
 6. Na tekmovanju zahtevam upoštevanje pravil in igranje v duhu fair playa!
 7. Želim, da je igralkino doživetje športa pozitivno !
 8. Ne glede na rezultat, vedno pohvalim vloženi trud in izpostavim dobre stvari!
 9. Poskrbim, da vsi sodelujoči dobijo primeren igralni čas!
 10. Skrbim za varnost pri športu in uporabljam igralkam primerne metode dela!
 11. Imam pozitiven odnos na tekmah in spoštujem nasprotno ekipo.
 12. Spoštujem sodnikove odločitve in to zahtevam tudi od igralk!
 13. Spoštujem strokovno in človeško integriteto trenerja nasprotne ekipe in drugih delavcev, ki sodelujejo na tekmah.
 14. Postavim jasna pravila še dopustnega obnašanja in ukrepe ob kršitvi le-teh.
 15. Sodelujem s starši v dobro vseh igralk!

NAČELA ZA STARŠE (Veljajo predvsem za starše mlajših kategorij igralk)

 1. Otroka ne silim v šport!
 2. Vem, da otrok sodeluje zaradi lastnega užitka in ne mojega!
 3. Spodbujam otroka, da igra po pravilih in v duhu fair playa! Zagovarjam reševanje konfliktov brez nasilja in sovražnosti!
 4. Učim, da zmaga ni vse. Enako cenjeno je sodelovanje in vloženi trud!
 5. Poskrbim, da se otrok počuti kot zmagovalec,če igra pošteno in po svojih najboljših močeh!
 6. Nikoli se ne posmehujem in ne vpijem na otroka, če napravi napako! Napake delamo vsi! Popravljanje napak pa je del osebnostne rasti!
 7. Otroci se najhitreje naučijo tisto, kar vidijo. Pohvalim dobre poteze vseh sodelujočih!
 8. Ne spodbijam trenerjeve ali sodnikove avtoritete pred otrokom! Svoje nestrinjanje izražam na dostojen način!
 9. Podpiram prepoved verbalnih in fizičnih zlorab otrok v športu!
 10. Pustim otroku, da si sam postavlja športne cilje in ga pri tem podpiram, hkrati pa vztrajam pri šolski uspešnosti

NAČELA ZA VODSTVO KLUBA

 1. Vse igralke imajo enake možnosti sodelovanja, ne glede na njihove sposobnosti!
 2. Šport otrok in mladine ni sredstvo za zabavo gledalcev!
 3. Šport otrok, mladine in starejših je vrsta igre in to tudi omogočam!
 4. Skrbim za primernost in varnost športnega prizorišča!
 5. Pravila in tekmovalne zahteve prilagodim igralkini razvojni stopnji in sposobnostim!
 6. Vsem sodelujočim podelim enake nagrade ali priznanja!
 7. Spodbujam trenerje in sodnike, da delujejo vzgojno!
 8. Navijanje gledalcev naj bo pozitivno naravnano in namenjeno vsem igralkam!
Obišči nas
Aktualna obvestila in dogodke najdete na naši Facebook strani
facebook.com/zokpuconci
Sponzorji
 • Murexim Kema
 • Ac-Profekt, prodaja in servis vozil d.o.o.
 • Transpak d.o.o.
 • Zavarovalnica Triglav, d.d.
 • Občina Puconci
 • CEROP d.o.o.
 • Püngrad, Javno Komunalno Podjetje d.o.o.
 • Teo - Ten, d.o.o., podjetje za proizvodnjo in trgovino
 • Pomurske lekarne
 • SAUBERMACHER - KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.
 • ROTO GROUP d.o.o.
 • Animus d.o.o. - grafična delavnica
 • ABC Maziva d.o.o.
 • BTS Company d.o.o.
 • CDC d.o.o.
 • Krajevna skupnost Puconci
 • Messer Slovenija